Brankári
Juraj
Majo
Jozef
Žilla
Pavel
Greschner
Branislav
Klopan
Manfred
Štiffel
Obrancovia
Miroslav
Dzina
Juraj
Bielik
Marek
Borko
Viliam
Kvašnica
Maroš
Vravko
Karol
Sláviček
Patrik
Lichner
Pavol
Grešner
Peter
Baláž
Jozef
Pekár
Záložníci
Marián
Kulich
Patrik
Žigmond
Michal
Rybár
Eduard
Šandor
Tomáš
Krebes
Daniel
Habšuda
Ján
Solčany
František
Marko
Jakub
Kvašnica
Peter
Ošvát
Adrian Vasile
Pintiuta
Andrej
Kvašnica
Radoslav
Vravko
Andrej
Čiscoň
Jozef
Dobiš
Útočníci
Dominik
Špánik
Pavel
Greschner
Dušan
Habšuda
Alexandru Nicolae
Gabor
Viliam
Kvašnica